خط داغ

  • مرثیه‌ای برای کشتی همدان

    مدیریت اشتباه در دوره قبلی هیئت کشتی استان همدان و اشتباهات بزرگ تر مدیریت فعلی، روزبه‌روز نسخه ورزش پرافتخار ماد را پیچانده...

  • فیتیله‌پیچ کشتی همدان

    شاید دو سه سال پیش بود که اخبار مربوط به کشتی استان همدان در صدر اخبار ورزشی بود و یکه‌تازی کشتی‌گیران و کشتی استان را در...

  • استخر نهاوند 5 سال پیش تعطیل شده بود

    رئیس هیئت نجات غریق استان همدان با تأکید بر اینکه بهداشت 80 درصد از استخرهای مرکز استان تضمین شده است، اعلام کرد: استخر نهاوند...